Gegevensbescherming

Verantwoordelijk in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de basisverordening inzake gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is

Fabian Zehe
Kirchstraße 22
97705 Burkardroth

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan (art. 15 DSGVO),
Corrigeren van onjuiste persoonsgegevens (Art. 16 DSGVO),
Verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens (Art. 17 DSGVO),
Beperking van de gegevensverwerking, mits wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (art. 18 DSGVO),
verzet tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 DSGVO) en
Overdraagbaarheid van gegevens, indien u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking of een contract met ons heeft afgesloten (art. 20 DSGVO).

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie, bijvoorbeeld bij de bevoegde toezichthoudende instantie van de federale staat van uw woonplaats of bij de instantie die verantwoordelijk is voor ons als verantwoordelijke instantie.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met hun adressen is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Verzamelen van algemene informatie bij het bezoeken van onze website
de aard en het doel van de verwerking:

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Zij worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

Zorg ervoor dat de website zonder problemen kan worden aangesloten,
Het verzekeren van een vlot gebruik van onze website,
Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en
voor andere administratieve doeleinden.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Dit soort informatie wordt door ons, indien nodig, statistisch geëvalueerd om onze aanwezigheid op het internet en de technologie erachter te optimaliseren.

Rechtsgrond:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als contractverwerkers voor de exploitatie en het onderhoud van onze website.

Opslagtermijn:

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het verzamelen ervan. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website aan te bieden, wanneer de betreffende sessie is afgelopen.

Voorgeschreven of noodzakelijke voorziening:

De verstrekking van bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kan de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat individuele diensten niet beschikbaar zijn of worden beperkt. Om deze reden is een bezwaar uitgesloten.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Cookies

de aard en het doel van de verwerking:

Net als veel andere websites gebruiken ook wij zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Dit stelt ons in staat om bepaalde gegevens te verkrijgen, zoals het IP-adres, de gebruikte browser en het besturingssysteem.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of om virussen over te brengen naar een computer. We kunnen de informatie in cookies gebruiken om de navigatie voor u te vergemakkelijken en om onze webpagina’s correct weer te geven.

In geen geval zullen de gegevens die wij verzamelen worden doorgegeven aan derden of worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens zonder uw toestemming.

Uiteraard kunt u onze website altijd zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om te weten te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat individuele functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

Opslagduur en gebruikte cookies:

Als uw browserinstellingen of toestemming geven voor het gebruik van cookies, kunnen de volgende cookies worden gebruikt op onze websites:

Sessiecookies
Administratieve cookies

Voor zover deze cookies (ook) invloed kunnen hebben op persoonsgegevens, informeren wij u hierover in de volgende paragrafen.

U kunt individuele cookies of de gehele cookie-inventaris verwijderen via de instellingen van uw browser. U ontvangt ook informatie en instructies over het verwijderen van deze cookies of het blokkeren van de opslag ervan op voorhand. Afhankelijk van de aanbieder van uw browser vindt u de nodige informatie onder de volgende links:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Opera: http://www.opera.com/de/help
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE
Registratie op onze website
de aard en het doel van de verwerking:

Bij de registratie voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten worden enkele persoonlijke gegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens (bijv. telefoonnummer en e-mailadres). Als u bij ons geregistreerd bent, kunt u toegang krijgen tot inhoud en diensten die wij alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt te allen tijde te wijzigen of te verwijderen indien nodig. Uiteraard zullen wij u ook te allen tijde informeren over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Rechtsgrond:

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Indien de registratie dient ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of ter uitvoering van precontractuele maatregelen, is een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als contractverwerkers voor de exploitatie en het onderhoud van onze website.

Opslagtermijn:

De gegevens worden in dit verband slechts verwerkt zolang de desbetreffende toestemming is verkregen. Daarna worden ze verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens te bewaren. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die aan het einde van deze verklaring inzake gegevensbescherming staan vermeld.

Voorgeschreven of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de door ons aangeboden inhoud en diensten.

Levering van diensten tegen betaling
de aard en het doel van de verwerking:

Voor het leveren van diensten waarvoor kosten in rekening worden gebracht, vragen wij extra gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling te kunnen uitvoeren.

Rechtsgrond:

De verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het sluiten van de overeenkomst is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagtermijn:

Wij slaan deze gegevens op in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Deze zijn over het algemeen 6 of 10 jaar om redenen van goede boekhoudkundige en fiscale wetgeving.

Voorziening is voorgeschreven of noodzakelijk:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de door ons aangeboden inhoud en diensten.

Commentaarfunctie
de aard en het doel van de verwerking:

Als gebruikers opmerkingen op onze website achterlaten, worden naast deze informatie ook het tijdstip van de aanmaak ervan en de door de bezoeker van de website eerder geselecteerde gebruikersnaam opgeslagen. Dit dient onze veiligheid, want we kunnen worden vervolgd voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.

Rechtsgrond:

De verwerking van de als commentaar ingevoerde gegevens is gebaseerd op een rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO).

Door het leveren van de commentaarfunctie willen we u in staat stellen om op een ongecompliceerde manier met elkaar om te gaan. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen orderverwerkers zijn.

Opslagtermijn:

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het verzamelen ervan. Dit is over het algemeen het geval wanneer de communicatie met de gebruiker volledig is en het bedrijf uit de omstandigheden kan concluderen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

voorziening is vereist of noodzakelijk:


Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot onze commentaarfunctie.

Nieuwsbrief
de aard en het doel van de verwerking:

Uw gegevens worden alleen gebruikt om u de geabonneerde nieuwsbrief per e-mail te sturen. Uw naam wordt vermeld om u persoonlijk aan te spreken in de nieuwsbrief en om u, indien nodig, te identificeren als u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen.

Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende om uw e-mailadres in te vullen. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of de registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of technische voorwaarden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres wordt gedaan, gebruiken we de “double opt-in” procedure. Hiervoor loggen we de bestelling van de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van het hierbij gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Rechtsgrond:

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. In elke nieuwsbrief staat een bijbehorende link. U kunt zich ook te allen tijde direct op deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van uw herroeping via de contactmogelijkheid aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen orderverwerkers zijn.

Opslagtermijn:

De gegevens worden in dit verband slechts verwerkt zolang de desbetreffende toestemming is verkregen. Daarna worden ze verwijderd.

Voorgeschreven of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Helaas kunnen wij u onze nieuwsbrief niet sturen zonder bestaande toestemming.

Contactformulier
de aard en het doel van de verwerking:

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen met het oog op een individuele communicatie met u. Hiervoor is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres en uw naam in te voeren. Dit dient om het onderzoek toe te wijzen en achteraf te beantwoorden. De specificatie van verdere gegevens is facultatief.

Rechtsgrond:

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is gebaseerd op een rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO).

Door het invullen van het contactformulier willen wij het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Indien u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevulde gegevens verwerkt ten behoeve van de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen orderverwerkers zijn.

Opslagduur:

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de verwerking van het verzoek verwijderd.

Indien er sprake is van een contractuele relatie, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens HGB en verwijderen wij uw gegevens na het verstrijken van deze termijnen.

Voorgeschreven of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw aanvraag echter alleen verwerken als u ons uw naam, uw e-mailadres en de reden van de aanvraag doorgeeft.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)
de aard en het doel van de verwerking:

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in de verschillende browsers, gebruiken wij op deze website “Google Web Fonts” van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna “Google”) om de lettertypes weer te geven.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor de integratie van Google-webfonts en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Door het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken wordt automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator tot stand gebracht. Het is theoretisch mogelijk – hoewel het op dit moment onduidelijk is of en voor welke doeleinden – dat de exploitant in dit geval gegevens van Google verzamelt.

Opslagduur:

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Webfonts.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en is onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Vereiste of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van persoonlijke informatie is niet wettelijk of contractueel verplicht. Het is echter mogelijk dat het niet mogelijk is om de inhoud correct weer te geven met behulp van standaardlettertypen.

Intrekking van de toestemming:

De programmeertaal JavaScript wordt regelmatig gebruikt om de inhoud weer te geven. U kunt daarom bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of een JavaScript-blokkering te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Gebruik van Adobe Typekit

de aard en het doel van de verwerking:

Wij gebruiken Adobe Typekit om onze website visueel te ontwerpen. Typekit is een dienst van Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland; hierna “Adobe”) die ons toegang geeft tot een lettertypebibliotheek. Om de door ons gebruikte lettertypen op te nemen, moet uw browser verbinding maken met een Adobe-server in de Verenigde Staten en het voor onze website vereiste lettertype downloaden. Hierdoor weet Adobe dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Voor meer informatie over Adobe Typekit verwijzen wij u naar het privacybeleid van Adobe, dat u kunt vinden op https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor de integratie van Adobe Typekit en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Adobe is uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Door het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken wordt automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator tot stand gebracht. Voor informatie over het gebruik van uw gegevens door Adobe Typekit Web Fonts kunt u terecht op https://typekit.com/ en verwijzen naar het Adobe Typekit Privacybeleid: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Opslagduur:

We verzamelen geen persoonlijke informatie door het opnemen van Adobe Typekit Web Fonts.

Overdracht naar een derde land:

Adobe is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement, die de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming garandeert ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active ).

Vereiste of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van persoonlijke informatie is niet wettelijk of contractueel verplicht. Het kan echter niet worden verstrekt zonder de juiste weergave van het standaardlettertype.

Gebruik van Google Maps
de aard en het doel van de verwerking:

Op deze website maken we gebruik van de diensten van Google Maps. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna “Google”). Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website te tonen en stelt u in staat om de kaartfunctie gemakkelijk te gebruiken.

Meer gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de Google Privacy Notice. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens wijzigen in het centrum voor gegevensbescherming.

Gedetailleerde instructies voor het beheer van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Maps en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Door het bezoeken van de website ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

Als u de opdracht niet in uw profiel bij Google wilt hebben, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op basis van behoefte reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Opslagtermijn:

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Maps.

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze doorgegeven aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Intrekking van de toestemming:

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript in uw browserinstellingen uitschakelen. In dit geval zult u echter niet of slechts beperkt gebruik kunnen maken van onze website.

Voorgeschreven of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Geïntegreerde YouTube-video’s
de aard en het doel van de verwerking:

Op sommige van onze websites embedden we YouTube-video’s De exploitant van de bijbehorende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (hierna “YouTube”). Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit zal YouTube vertellen welke pagina’s u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen van uw YouTube-account.

Als er een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie over het gebruikersgedrag verzamelen.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten in dit verband en het instellen van opties om uw privacy te beschermen ( https://policies.google.com/privacy ). Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze doorgegeven aan het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Het telefoontje van YouTube brengt automatisch een verbinding met Google tot stand.

Opslagtermijn en intrekking van de toestemming:

Als u de opslag van cookies voor het Google Ad-programma hebt gedeactiveerd, hoeft u niet met dergelijke cookies rekening te houden, zelfs niet als u YouTube-video’s bekijkt. YouTube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming op “YouTube” is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze doorgegeven aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Vereiste of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Google AdWords
de aard en het doel van de verwerking:

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De werkmaatschappij van Google AdWords diensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u onze website heeft bereikt via een door Google geplaatste advertentie, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt.

Als de gebruiker bepaalde pagina’s op onze site bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Als gevolg daarvan kunnen cookies niet worden getraceerd op de websites van AdWords-klanten. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor de integratie van Google AdWords en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, waaronder uw IP-adres, aan Google in de VS doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

Ons bedrijf bevat geen informatie van Google waarmee de betreffende persoon kan worden geïdentificeerd.

Opslagtermijn:

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft deze doorgegeven aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Intrekking van de toestemming:

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u de instelling van een cookie die nodig is voor dit doel weigeren – bijvoorbeeld door uw browserinstellingen te wijzigen om de automatische instelling van cookies in het algemeen uit te schakelen of om uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “googleleadservices.com” worden geblokkeerd.

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen, tenzij u meetgegevens wilt vastleggen. Als u al uw cookies in uw browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out cookie opnieuw instellen.

Vereiste of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Gebruik van Google Remarketing
de aard en het doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. Het bedrijf dat de diensten van Google Remarketing exploiteert is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna “Google”).

De functie wordt gebruikt om op interesse gebaseerde advertenties te presenteren aan websitebezoekers binnen het Google advertentienetwerk. In de browser van de bezoeker wordt een zogenaamde “cookie” opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer hij of zij websites oproept die tot het Google-reclame-netwerk behoren. Op deze pagina’s kan de bezoeker reclame krijgen met betrekking tot inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google.

Rechtsgrond:


De wettelijke basis voor de integratie van Google Remarketing en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, waaronder uw IP-adres, aan Google in de VS doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

Ons bedrijf bevat geen informatie van Google waarmee de betreffende persoon kan worden geïdentificeerd.

Intrekking van de toestemming:

Volgens eigen informatie verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens. Als u de remarketingfunctie van Google nog steeds niet wilt gebruiken, kunt u deze deactiveren door de juiste instellingen te maken op https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesse gebaseerde reclame via het advertentienetwerkinitiatief deactiveren door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

Vereiste of noodzakelijke voorziening:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang tot de website uitschakelt, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van de modernste coderingsprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

Wijziging van onze voorschriften inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke eisen of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming is dan van toepassing op uw hernieuwd bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem direct contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming binnen onze organisatie:

Fabian Zehe
Kirchstraße 22
97705 Burkardroth

De verklaring inzake gegevensbescherming werd opgesteld met de hulp van activeMind AG, de deskundigen voor externe gegevensbeschermingsfunctionarissen (Versie #2019-04-10).